Renovatie Totaal 6 | oktober 2018

24 nr. 6 Oktober 2018 Installaties Renovatie zorgcomplex met dank aan gebouwstructuur uit jaren 70 Niet de ambitie om het hoogste energielabel te halen, maar de ambitie om een optimaal gebouw voor de bewoners en het verplegend personeel te realiseren. Dat was de opzet voor de renovatie van het voormalige verzorgings- annex verpleeghuis De Reehorst in Reeuwijk tot verpleeghuis. Tekst: Paul Engels “U iteraard een zo groen en duurzaam mogelijk gebouw, maar in de eerste plaats een gebouw waar iedereen vooraf over heeft kunnen meepraten bij het ontwerp, zodat het ook qua gebruik, logistiek en comfort goed in elkaar steekt. Bijvoorbeeld met indivi- duele, geavanceerde klimaatregeling, maar wel met een vertrouwde radia- tor met draaiknop,” aldus Bronia Ver- maas, directeur vastgoed Zorgpart- ners Midden-Holland. “Want de oudere bewoners willen de herkenba- re stralingswarmte voelen.” De directeur vastgoed heeft leergeld betaald, zoals zij het zelf zegt, binnen Zorgpartners Midden-Holland. “We hebben prachtige nieuwe zorgpanden gebouwd, bijvoorbeeld met WKO-sys- temen met laagtemperatuursystemen. Daarbij blijkt dat dit niet 100% geschikt is voor onze doelgroep bewo- ners, die niet kunnen wennen aan een vaste basistemperatuur. Velen willen de genoeglijkheid van een lekker war- me radiator bij hun stoel of bed. Dat is precies wat wij nu doen bij de renova- tie van De Reehorst. Met het CimaRad luchtverversingssysteem in combinatie met een daarvoor geplaatste radiator krijgen de bewoners een individuele klimaatregeling en verwarming.” Jeroen Simons, projectmanager van Bouwmanagementbureau Oostelbos Van den Berg vult aan: “Met de radia- torknop direct bedienbaar en de rege- ling voor de ClimaRad aan de achter- zijde weggewerkt; het systeem rea- geert onder andere via CO2-sturing. Datzelfde geldt voor de ClimaRad Fan in de badkamer die aan het klimaat- systeem is gekoppeld. Bij gebruik van de badkamer gaat die automatisch aan. Dat geldt ook voor de infrarood stralingspanelen in het badkamerpla- fond, zodat de bewoners snel extra warmte in de badkamer hebben. En ze kunnen ook nog een uitzetvenster openen. Dat is klimaattechnisch niet nodig, maar geeft de bewoners wel het gevoel van zelf het klimaat in hun kamer kunnen regelen.” Daarbij gaat het om een zit/slaapka- mer van circa 24 m 2 , inclusief de eigen badkamer. Daarnaast worden geza- menlijke grote huiskamers gereali- seerd, zo’n twee per verdieping waar ook gekookt kan worden. In totaal komen er 61 zit/slaapkamers. Simons vervolgt: “Het gebouw uit de jaren ’70 met de voor die tijd bekende kleine (verzorgingshuis)kamerunits blijkt zich juist prima te lenen voor de zit/ slaapkamers voor de bewoners die zware (Psychogeriatrische) zorg nodig hebben. “Alsof het voorbestemd is voor de functie die het nu gaat vervul- len. Zou het meer om een woonfunc- tie voor ouderen gaan, dan zouden de kamers veel groter moeten worden en dan zou je echt moeten gaan breken in het gebouw. Nu konden wij een aantal ruimten, zoals de voormalige productiekeuken, kantoorruimten en opslagplekken, prima tot de vereiste woonkamers omturnen. Er is ook nieuwbouw aan de buitenzijde gerea- liseerd, in de vorm van ruime balkons bij de huiskamers. De appartementen van de bewoners zijn aan het binnen- Op de daken komt sedum voor de beperking van de opwarming van de platte daken, het fraaie aanzien en de vertraagde afgi e van hemelwater op het riool. “Individueel gebruikerscomfort prioriteit bij installatiekeuze” De Reehorst in Reeuwijk wordt grondig gerenoveerd tot modern en comfortabel verpleeghuis. Voor de bewoners worden grote balkons bij de huiskamers aangebouwd met het oog op buiten kunnen vertoe- ven. Voor zaken als domotica is een enorme hoeveelheid kabels en leidingen nodig. De meeste badkamers zijn geheel vernieuwd. Domotica schept tijd voor aandacht en zorg Het toepassen van technologische ontwikkelingen in de zorg draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit van wonen en leven. Met de toepassing van domotica in De Reehorst wordt de (bewegings)vrijheid van de bewoners, waar dat verant- woord is, vergroot. Dit verhoogt het gevoel van welzijn bij bewoners met demen- tie. Daarnaast draagt het inzetten van domotica in de verpleegkamers bij aan het verminderen van risico’s van bewoners, denk hierbij aan valpreventie. Ook voor de medewerkers komen er veel voordelen bij kijken. Slimme domotica draagt bij aan de vermindering van werkdruk en aan risicobeheersing. Daarmee blij€ er meer tijd over voor persoonlijke aandacht of zorg. Dat geldt ook voor het gebruik van de Trolley computers voor registratie van gegevens, waarbij het verplegend personeel meer tijd hee€ om bij de cliënt aanwezig te zijn.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=